Nagykontrasztú változat


Helyi hírek    Közérdekű információk    Választás – 2019    Helyi pályázatok

Helyi hírek

Elektronikus beiratkozás a járványügyi helyzet miatt:

- 2021. április 12- ápr. 16-ig

- e-mail cím: ovoda@repashuta.hu

- Telefon: 06 30 019 7288 Óvoda; 06 30 398 5247 Lovászné Orliczki Ildikó; 06 30 212 9789 Orosz Tímea
Beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók:

- A szülő köteles beíratni az óvodába azt a gyermeket, aki 2021. aug. 31-ig betölti 3. életévét!

- Be lehet íratni az óvodába azt a gyermeket, aki a felvételtől számítva fél éven belül betölti a 3. életévét.

Nkt. 8. § (1)   Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Nkt. 8.§(2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáshoz szükséges elküldeni elektronikus úton:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- A szülő nevére kiállított személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap (Mellékelve)
A gyermek felvételéről az óvoda írásban értesíti a szülőt!  Következő

Felhasználónév:
Jelszó:A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 
e-mail hirdetés szolgáltatók honlaptérkép