Nagykontrasztú változat

Helyi hírek    Közérdekű információk    Választás 2024.    Helyi pályázatok

Répaąská Huta


  

Répáąská Huta sa utiahne ako mala osada v nádhernỳch lesoch pohoria Bükk. Bükkské hory dali poklad pre existenciu v minulosti a dávajú aj dnes.

 .

 

 

 .

Charakteristickỳm pozoruhodnostím krajiny sú uhliarské pece, a pece k páleniu vápna. Zvláątna trpká vộna horiaceho dreveného uhlia patrí k nálade osady.

Obyvatelia dediny verne uchovávajú svoje tradícieslovenskej národnosti. V obci od roku 1953 pộsobí µudovỳ tanečnỳ súbor „Veµká Bukovinka", ktorỳ často vystupuje na festiváloch, slánostiach. Ąudoví tanečníci dosiahli veµkỳ úspech uľ aj na Slovensku, v Poµsku, v Nemecku a v Českej Republiky.

 .

 

.

Pohostinnos» dediny, v dobrej nádale usporiadanỳ festival pri»ahuje turistov, ktorí v kempingu, v penzióne a u rodín, zapojené do dedisnkej pohostinnosti mộľu dosta» nocµah.

.

Peknỳ Obecnỳ Dom bol odovzanỳ v jari roku 2002. Obyvatelia Répshuty na tomto meste mohli vidie» dokumentárny film Severná zem, za ktorỳ Zoltán Füredi na Filmovej prehliadke v roku 2002 dostal cenu za réľiu a za filmového operatéra.

.

.

V objavení prírody, lesu pomáha nedávno vydaná náuká chodníkov, pomocou ktorej vỳletníci mộľu nazrie» do beľnỳch dní krajiny a osady, do lesníckej práce. Neruąená krása prírody a pohostinnos» tunająích µudí čaká na návrat.


Felhasználónév:
Jelszó:A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 
hirdetés szolgáltatók honlaptérkép